Στη SemiSpark, αναπτύσσουμε ειδικές φαρμογές που θα συναρπάσσουν τους επισκέπτες ή τους πελάτες σας. Τόσο για εκπαιδευτικούς, όσο και για  διαφημιστικούς σκοπούς, οι τεχνολογίες Augmented, Virtual ή Mixed Reality είναι ήδη εδώ και εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε τη δική σας λύση. Δείτε ένα δείγμα από το AR Sandbox που ολοκληρώσαμε τον Ιούνιο του 2019.

AR SANDBOX

Τι είναι;

Το AR sandbox είναι ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό διαδραστικό έκθεμα. Συνδυάζει εφαρμογές 3D απεικόνισης σε πραγματική άμμο με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας – Augmented Reality (AR), και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μοντέλα τοπογραφίας διαμορφώνοντας την πραγματική άμμο, η οποία στη συνέχεια αυξάνεται σε πραγματικό χρόνο από ένα χρωματικό χάρτη ανύψωσης, τοπογραφικές γραμμές περιγράμματος και προσομοιωμένο νερό. Το σύστημα διδάσκει γεωγραφικές, γεωλογικές και υδρολογικές έννοιες, όπως πώς να διαβάσετε έναν τοπογραφικό χάρτη, την έννοια των γραμμών περιγράμματος, των λεκανών απορροής κλπ.

Πώς χρησιμοποιείται; Το έκθεμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φυσικών μοντέλων τοπογραφίας σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση ειδικής κάμερας η μορφολογία της πραγματικής άμμου σαρώνεται σε έναν υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιείται ως φόντο για τη δημιουργία μιας ποικιλίας γραφικών επιδράσεων και προσομοιώσεων. Το τελικό προϊόν παρουσιάζεται πάνω στην πραγματική άμμο μέσω ενός προβολικού συστήματος. Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η αλληλεπίδραση των χρηστών με το έκθεμα είναι άμεση και κάθε αλλαγή της μορφολογίας της πραγματικής άμμου τροποποιεί και το τελικό αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο.

Πως διευκολύνει τη γνώση και ενισχύει την εμπειρία Η γνώση γίνεται εύληπτη και διασκεδαστική, το εκάστοτε θέμα που προσέγγισαν οι οικογενειακές ομάδες στον εκθεσιακό χώρο, παρατηρώντας τα εκθέματα του μουσείου στον εκθεσιακό χώρο, καλούνται να τα αναπαραστήσουν με ενθουσιώδη τρόπο δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά κατασκευάζουν τα δικά τους εκθέματα ανακαλώντας πληροφορίες που τους δόθηκαν στο πρώτο κομμάτι της εκπαιδευτικής δράσης.